گزارش بانک مرکزی از آخرین نوسانات قیمتی

براساس گزارش بانک مرکزی، در دی‌ماه امسال شاخص قیمت گروه‌های ارتباطات، تحصیل و دخانیات کمترین افزایش و گروه‌های خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بهداشت و درمان و پوشاک و کفش بیشترین افزایش را داشته‌اند.  به گزارش فارس، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی‌ماه 1392 به عدد 183.5 رسید که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش داشت.  این تغییر از 0.5 درصد افزایش مربوط به آذرماه، بیشتر بوده است. شاخص مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل 28.8 درصد افزایش یافت. این عدد نسبت به ماه گذشته 0.8 درصد کاهش کاهش نشان می‌دهد.  در 10 ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل 38.0 درصد افزایش داشته است.  میزان تورم در دوازده ماه منتهی به دی‌ماه 1392 نسبت به 12 ماه منتهی به دی‌ماه 1391 معادل 38.4 درصد است.  شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه 1392 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 1.5 درصد افزایش یافت.  به گزارش فارس، نرخ تورم در آذر ماه 39.3 درصد، آبان 40 درصد، مهر ماه 40.4 درصد و شهریور 40.1 درصد بوده است.  همچنین تورم نقطه به نقطه در آذر ماه 29.6 درصد، آبان 32.1 درصد و مهر 36.6 درصد برآورد شده است.  شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در دی‌ماه 1392 در تمام استان‌های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان هرمزگان معادل 3.3 درصد و کمترین آن مربوط به استان لرستان معادل 0.1 درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معادل 0.9 درصد افزایش داشته است.  گروه‌های اصلی  *خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها  در دی‌ماه 1392 شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در مقایسه با ماه قبل معادل 2.2 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای تعدادی از اقلام و گروه‌ها مانند سبزی‌های بوته‌ای معادل 29.3 درصد، میوه‌های درختی به جز مرکبات 4.9 درصد، سبزی‌های برگی (به جز کاهو) 9.5 درصد، سبزی‌های ریشه‌ای و تخم‌مرغ هریک 5.9 درصد، انواع ماهی آب‌های جنوب 5.5 درصد، فرآورده‌های سبزی 2.3 درصد، شیرینی، شکلات، مربا و عسل 1.2 درصد، گوشت گوسفند 0.6 درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک 1.6 درصد، انواع ماهی آب‌های داخل 4.1 درصد، فرآورده‌های شیر 0.4 درصد، شیر پاستوریزه 0.6 درصد، سس‌ها و چاشنی‌ها 2.3 درصد، انواع نوشابه 0.6 درصد، مغز گردو 0.8 درصد، برنج خارجی 0.2 درصد، سایر فرآورده‌های غلات 2.2 درصد، روغن ها و چربی‌ها 0.1 درصد، ماکارونی و نارنگی هریک 0.7 درصد، کنسرو ماهی 0.5 درصد، فرآورده‌های گوشت 0.8 درصد، شیر خشک 3.1 درصد و مغز بادام 1.1 درصد بوده است.  در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند مرکبات (به جز نارنگی) معادل 10.3 درصد، گوشت مرغ 4.0 درصد، حبوب 1.5 درصد، برنج ایرانی درجه یک 0.6 درصد، کاهو 2.8 درصد، برنج ایرانی درجه دو 0.5 درصد و چای خشک خارجی 0.2 درصد کاهش یافت.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل 35.5 درصد افزایش نشان می‌دهد. در گروه مذکور شاخص بهای خوراکی‌ها 36.0 درصد و آشامیدنی‌ها 27.0 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است.  شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 2.0 درصد افزایش داشت.  *دخانیات  در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت به ماه قبل معادل 1.4 درصد کاهش یافت. این کاهش بیشتر در اثر پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل 1.6 درصد بود. همچنین در این ماه شاخص بهای انواع سیگار ایرانی معادل 0.9 درصد کاهش داشت.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل 16.4 درصد افزایش داشته است.  *پوشاک و کفش  در دی‌ماه 1392، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل 0.9 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه پوشاک آماده معادل 0.8 درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه‌های انواع کفش معادل 1.2 درصد، اجرت دوخت و شستشوی لباس 1.5 درصد و پارچه برای تهیه پوشاک 0.3 درصد افزایش داشت.  شاخص بهای گروه مذکور نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 36.4 درصد افزایش داشته است.  *مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها  در دی‌ماه 1392، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.6 درصد همراه بود. این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل 0.6 درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی 1.2 درصد بوده است.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل 21.0 درصد افزایش داشته است.  *اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه  در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه نسبت به ماه قبل معادل 0.4 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های ظروف و لوازم آشپزخانه معادل 0.8 درصد و کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی 0.7 درصد بوده است. همچنین در این ماه شاخص بهای گروه‌های وسایل خانگی معادل 0.2 درصد، «انواع فرش» و «منسوجات مورد استفاده در خانه» هر یک 0.3 درصد افزایش داشته است.  در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل 32.8 درصد افزایش داشته است.  *بهداشت و درمان  در دی‌ماه 1392، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.8 درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی معادل 1.3 درصد، خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی 0.5 درصد و هزینه‌های بیمارستانی 0.6 درصد بوده است.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معادل 34.8 درصد افزایش داشته است.  شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش نشان می‌دهد.  *حمل و نقل  در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معادل 1.1 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر به دلیل بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های کرایه مسافرت زمینی داخل شهر معادل 0.7 درصد و نگهداری و تعمیرات وسایل نقلیه شخصی 2.7 درصد بوده است.  در دی‌ماه 1392 نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل 25.5 درصد افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل بدون تغییر بود.  *ارتباطات  در دی‌ماه 1392، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل 0.2 درصد کاهش یافت که این کاهش ناشی از پایین آمدن شاخص بهای دستگاه تلفن معادل 0.9 درصد بود.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات 0.5 درصد افزایش داشته است.  *تفریح و امور فرهنگی  در این ماه، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبل معادل 0.1 درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر در اثر پایین آمدن شاخص بهای گروه وسایل صوتی، تصویری، عکاسی و فیلمبرداری و کامپیوتر معادل 1.2 درصد بوده است.  در دی ماه شاخص بهای هزینه مسافرت با تور در داخل کشور معادل 5.8 درصد، انواع گل طبیعی 8.4 درصد، خدمات تفریحی و فرهنگی 0.9 درصد و نوشت‌افزار 0.5 درصد افزایش یافت.  در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل 20.0 درصد افزایش داشته است.  *تحصیل  در دی‌ماه 1392، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل ثابت بود. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل 13.6 درصد افزایش داشته است.  *رستوران و هتل  در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل 1.2 درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل 1.3 درصد بود.  همچنین در ا ین گروه شاخص بهای غذای آماده جهت مجالس و مراسم معادل 1.0 درصد افزایش داشت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل 32.6 درصد افزایش داشته است.  *کالاها و خدمات متفرقه  در دی‌ماه 1392، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 0.6 درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تأثیر بالا رفتن شاخص بهای اجرت ساخت طلای 18 عیار معادل 2.2 درصد، خدمات بهداشتی و آرایشی شخصی 0.7 درصد، لوازم شخصی 1.2 درصد و هزینه‌های حقوقی و قانونی 0.8 درصد بوده است.  شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل 34.8 درصد افزایش داشته است. گروه          دی 92 نسبت به دی 91        10 ماه اول 92 نسبت به دوره مشابه 91     12 ماه منتهی به دی 92 نسبت به 12 ماه منتهی به دی 91     شاخص کل     28.8     38     38.4     گروه‌های اصلی                                خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها     35.5     46.8     47.7     دخانیات     16.4     59.3     64.8     پوشاک و کفش     36.4     53.6     54.8     مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌‌ها     21     20.1     19.3     اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه     32.8     61.4     63.7     بهداشت و درمان        34.8        39.4     38.3     حمل و نقل        25.5        39.9     42.1     ارتباطات     0.5     8.9     9.5     تفریح و امور فرهنگی        20        40.4     42.1     تحصیل     13.6     12.4     12.2     رستوران و هتل        32.6        42.1     43.1     کالاها و خدمات متفرقه        34.8        57     58.3     گروه‌های اختصاصی                       کالا     32.5     47.4     48.7     خدمت     23.4     25.5     24.9     مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت‌‌ها     21     20.1     19.3