هزینه ای که یارانه بگیران برای ادامه یارانه شان باید بپردازند!

با شدت گرفتن بحث یارانه ها در سال جدید و تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و با توجه به اینکه دولت قصد دارد تا برخی از افراد جامعه را که از توان مالی بالایی برخوردارند حذف نماید، تعیین سقف درآمدی افراد یارانه بگیر تبدیل به یکی از چالشی ترین موضوعات روز در کشور شده است.به گزارش «تابناک»، تا کنون دولت سناریو های مختلفی را برای تعیین سقف درآمدی افراد مطرح کرده است، سقف درآمدی یک میلیون تومان که سقف معافیت از مالیات در سال 93 است، سقف درآمدی 1.5 میلیون تومان، 1.8 میلیون تومان و حتی سقف درآمد تا 2.5 میلیون تومان سناریوهای دولت برای شناسایی یارانه بگیران است.مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص این اقدام دولت می گوید:‌ البته در صورتی که سقف درآمدی 2.5 میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی شوند افرادی که مشمول دریافت یارانه نقدی نمی شوند بسیار خواهند بود به طوری که همچنان 80 درصد مردم یارانه دریافت می کنند اما در صورتی که سقف درآمدی یک میلیون تومان مبنای دریافت یارانه نقدی باشد، حدود 50 درصد خانوارها یارانه نقدی دریافت می کنند.در حال حاضردولت به دنبال شناسایی یکی از سناریوهای سقف درآمدی یک میلیون تا 2.5 میلیون تومان برای پرداخت یارانه نقدی است تا یارانه به کسانی که نیاز دارند پرداخت شود. به هر حال سالانه 42 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی از سوی دولت به مردم پرداخت می شود، که با حذف تعدادی از خانوارها از دریافت یارانه نقدی این میزان کاهش می یابد و هر چه از این طریق تا سقف 48 هزار میلیارد تومان نصیب دولت شود برای تقویت بخش بهداشت و درمان، تولید، پرداخت بیمه بیکاری برای جوانان جویای کار و کاهش سهم پرداختی خانوار بابت هزینه های درمان هزینه خواهد شد.اما اینکه دولت می تواند به حد معقولی از سقف درآمد ها دست پیدا کند و یا اینکه از چه مکانیزمی در نظر دارد تا سقف درآمد افراد را تشخیص دهد سوالی است که همچنان بی پاسخ مانده است.محمد باقری بناب یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در باره این موضوع و در گفت و گو با تابناک اظهار داشت: برای دریافت یارانه آنچه در حال حاضر مشخص است این است که مردم باید دوباره ثبت نام نمایند و به نظر می رسد سقف درآمد بین 1.5 تا 2 میلیون تومان تولورانس داشته باشد و کسانی که بالای این مبلغ درآمد دارند باید از دریافت یارانه حذف گردند.این نماینده افزود: افرادی که در واقع برای دریافت یارانه ثبت نام می کنند در واقع به دولت این اجازه را می دهند تا دولت بتواند درآمد وی را رصد کند و این به نوعی مجوز برای ورود دولت به درآمد های فردی مردم است، غالبا این گونه است که مردم به کسی نمی گوید که چه میزان درآمد دارد ولی کسی که می گوید من نیاز مند یارانه هستم پس دولت هم می تواند بررسی کن ببیند فرد چه میزان دریافتی دارد.این کار از چند جنبه برای کشور مفید است، و مهم ترین بخش آن این است که یک شفافیت در میزان درآمد افراد در جامعه به دست می آید که می تواند در بحث مالیات ها که در حال حاضر قانون آن در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است مورد استفاده و مفید فایده باشد.باقری گفت: دولت می تواند با رد یابی حسابهای بانکی افراد باستفاده از کد ملی و ابزار های دیگری که در دست دارد به راحتی میزان درآمد افراد را تعیین نماید. وی در پاسخ به این سوال که ممکن است افراد از طریق مختلف بخواهند از این کار دربروند ویا حسابهای خود را مخفی کنند گفت: به هر حال پول از یک جایی به دست می آید و به یک حاساب یا فرد دیگری داده می شود تمام اینها به راحتی قابل رد یابی و قابل دسترسی است و اگر دولت بخواهد به راحتی می تواند آنها را به دست بیاورد.وی در پاسخ به این سوال که این رفتار یک نوع تفتیش مالی به حساب می آید یا نه گفت: در تمام دنیا و کشورهای متمدن وضعیت مالی افراد آن جامعه مشخص است، اتفاقا این مورد باید به دقت انجام شود و دولت باید از وضیت درآمدی مردم اطلاع کاملی داشته باشد، شفافیت مالی یک جامعه پیش نیاز پیشرفت اقتصادی آن جامعه به حساب می آید، لذا این کار باید از مدتها قبل در کشور ایجاد می شد.