ماموران در شیراز رشوه 1میلیاردی را رد کردند

ماموران کلانتری گلستان شیراز، رشوه 10میلیارد ریالی قاچاقچی اشیای تاریخی وعتیقه را رد کردند.به گزارش ایرنا فرمانده انتظامی شهرستان شیراز، چهارشنبه با بیان این مطلب اظهار کرد:ماموران کلانتری گلستان شیراز، هنگام گشت زنی درحوزه استحفاظی خود به یک دستگاه خودرو وانت نیسان شک کردند و اشیای عتیقه را در آن یافتند.سرهنگ بهادر اسماعیلی ، بدون اشاره به قدمت و دوره اشیای تاریخی و عتیقه کشف شده، بیان داشت :ماموران خودرو یاد شده را متوقف و در بازرسی از آن تعداد زیادی اشیای تاریخی وعتیقه شامل جعبه چوبی منبت کاری شده ، شمعدان، گلدان فلزی با نقوش خطی وسکه های نقره نقش دار تاریخی کشف کردند.وی گفت: فرد دستگیر شده برای اغفال ماموران مبلغ 10 میلیارد ریال به عنوان رشوه به آنها پیشنهاد داد که ماموران درستکار ضمن رد رشوه مراتب را صورتجلسه کردند و وی را به همراه پرونده تشکیل شده ، به مراجع قضایی تحویل دادند.