جزئیات پرونده حق ماموریت 12 میلیاردی

نسیم آنلاین نوشت:نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: سوءاستفاده 12 میلیاردی در فارس طی چهار سال گذشته برای 200 نفر تحت عنوان اضافه‌کاری و حق مأموریت در سازمان جهاد کشاورزی بوده است. سامانه این دستگاه اجرایی نتواسته اضافه‌کار و حق مأموریت را تفکیک کند.سید حسین ذوالانوار امروز در نشست خبری گف: نقص کار رسانه‌ها نشان از این دارد که باید ادبیات سوء استفاده، دزدی و اختلاس برای مردم روشن شود.مهمترین بخش سخنان ذوالانوار در این نشست:-قضیه اخیر سازمان جهاد کشاورزی فارس به دلیل تطبیق و یکسان‌ شدن ضوابط مالی در تفکیک حق مأموریت و اضافه‌کاری در سوء استفاده با هم یکی شده بود که مورد اشکال قانونی قرار گرفته است. باید دانست خلأ قانونی کجا بوده که باعث سوء‌استفاده شده است.-تقاضای ما این است که برای نقاط ضعف قانونی در کشور راه‌حلی پیدا شود تا راه سوء‌استفاده بسته شود.-پنج نفر از اعضای سازمان جهادکشاورزی مظنون بودند که سه نفر از آنان با قید وثیقه آزاد شده‎اند. طول زمان بررسی، یکی از عیوب ما در قوه قضائیه است.