بیمه سلامت اجباری می شود

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: به دنبال اجباری کردن بیمه سلامت در کشور هستیم.ˈانوشیروان محسنی بند پیˈ روز پنجشنبه در همایش ملی سلامت مردان در مشهد افزود: این امر به خصوص برای مردان که اغلب به بیماریهای خاموش مبتلا می شوند و نسبت به سلامت خود نیز بی توجه هستند مفید است.وی گفت: لازم است در این زمینه، آگاهی ها را در جامعه افزایش دهیم و قانونگذاری های خاص را در حوزه نظام دینی سلامت نهادینه کنیم.وی اظهار داشت: شهرداری ها می توانند بخشی از درآمد خود را در حوزه سلامت هزینه کرده و با احداث سرویس های بهداشتی در سطح شهر گامی موثر در سلامت افراد جامعه بردارند.او افزود: به همین منظور با هدف تامین سلامت جامعه، خادمان مساجد بیمه اجباری شده اند تا مردم بتوانند در طول 24 ساعت از سرویس های بهداشتی مساجد استفاده کنند.