حمایت خودروسازان از مواضع خودرویی نعمت‌زاده

دبیر انجمن خودروسازان‌ ایران گفت: در دو سال اخیر تعیین قیمت خودرو نه براساس متغیرهای اقتصادی بلکه براساس سیاست‌های دولتی صورت گرفته است.  به گزارش ایسنا، احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: در اواخر دولت پیشین و

ادامه مطلب »