هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی که مهمترین رویداد علمی در این حوزه و بزرگترین اجتماع مهندسان شیمی در کشور می باشد از روز دوشنبه 05/12/92 لغایت پنجشنبه 08/12/92 در محل مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش برگزار می گردد.حضور استادان مهندسی شیمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، کارشناسان، مدیران واحدهای صنعتی و مسئولین کشور در این کنگره نشان از اهمیت این حوزه تخصصی در کشور دارد. محورهای علمی این کنگره بشرح ذیل می باشد:1- پديده هاي انتقال2- ترموديناميك3- فرايندهاي جداسازي4- مدلسازي و شبيه سازي5- ديناميك سيالات محاسباتي(CFD)6- سينتيك , كاتاليست و طرح راكتور7- مهندسي و كنترل فرآيند8- زيست فناوري، مهندسي پزشكي و صنايع غذايي و دارويي9- فناوري نانو10- علوم و مهندسي پليمر11- نفت ومهندسي مخازن12- مهندسي محيط زيست و ايمنيهمچنین نمایشگاه جانبی با حضور واحدهای صنعتی از بخشهای مختلف حوزه صنایع شیمیایی در کنگره مذکور برنامه ریزی شده است.