نگاه شما: زباله سوزی در شهرک غرب

منصور باستانی در مطلب ارسالی برای «نگاه شما» نوشت:هرشب پس از اتمام ساعت کار مغازه ها مقداری کارتن و زباله باقی میماند و پیمانکار شهرداری تقریبا هر شب مبادرت به سوزاندن آن می کند.خاکستر بجا مانده که آنها هم جمع آوری نشده در عکسها مشخص است ضمن اینکه تعدادی درخت نیز خشک شده است.احتمالا سوزاندن این مقدار زباله به اندازه دهها خودرو ایجاد آلودگی می کند.سامانه 137 شهرداری نیز کاری نمی کند و می گوید به پیمانکار تذکر دادیم.تنها معاینه فنی خودرو کافی نیست همه باید در همه زمینه ها احساس مسولیت داشته و کمک کنند تا هوای شهرها بهتر شود. مکان: تهران – فاز 6 شهرک غرب مجتمع تجاری اداری مسکونی گل افشان* برای آشنایی با شرایط و نحوه همکاری با «نگاه شما» اینجا را کلیک کنید.