نقشه راه اقتصاد مقاومتی سال آینده ارائه می‌شود

رئیس مرکز
پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید وارد زندگی ایرانیان
شود، از ارائه نقشه راه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۳ خبر داد.

به گزارش تسنیم،
کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه
خبری در خصوص مهم‌ترین الزامات برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور اظهار
داشت: باید در راستای رسیدن به اقتصاد مقاومتی گام‌های اساسی برداشته شود،
به گونه‌ای که باید مقدمات کار را به خوبی فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه مخاطب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همه ملت ایران
هستند، افزود: در راستای رسیدن به این سیاست‌ها، قوای سه گانه در حاکمیت
نقش پیشتازی را ایفا می‌کنند بنابراین باید این سیاست‌ها را به شکل جدی
دنبال کرده و وضعیت اقتصادی را مورد‌ آسیب‌شناسی جدی قرار دهیم، این در
حالی است که در شرایط عادی نیز موظف به آسیب‌شناسی وضعیت اقتصادی کشور
بودیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اقتصاد مقاومتی به دنبال جلوگیری از
تهدید‌ها است و این سیاست‌ها ما را ملزم می‌کند تا وضعیت اقتصادی کشور را
مورد ارزیابی قرار دهیم. همچنین برخی از مطالبی که در سیاست‌های کلی اقتصاد
مقاومتی مطرح شده است، برگرفته از اصول اساسی قانون اساسی و آرمان‌های
انقلاب است.

جلالی با اشاره به اینکه بحث اقتصاد بدون نفت از ابتدای انقلاب از زمان
امام خمینی(ره) و سپس مقام معظم رهبری مطرح بود، اظهار داشت: دولت و مجلس
باید در این راستا اقدامات خوبی را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه باید به فهم مشترکی درباره اقتصاد و مسائل کشور دست
یابیم، اظهار داشت: باید خصوصی سازی وارد اقتصاد کشور شود، همانطور که
سیاست‌های کلی اصل 44 به این موضوع تاکید داشته است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با طرح این پرسش که آیا سیاست‌های پولی و بانکی
در راستای تقویت اقتصاد کشور به خوبی عمل کرده‌اند، گفت: آیا مؤسسات پولی،
بانکی راه خود را رفته‌اند، پس باید نگاه ویژه‌ای را به بخش خصوصی و پولی و
بانکی کشور داشته باشیم و باید به سمت تقویت اقتصاد کشور که همانا بخش
خصوصی، تولید و اشتغال است حرکت کنیم.

جلالی ادامه داد: جای این سوال مطرح است که آیا نظام بودجه ریزی کشور
کارآمد است یا خیر و باید گفت به نظر می‌رسد اینگونه نیست، زیرا بخشی از
دولت و مجلس با یک ماده واحده و یکسری از تبصره‌ها درگیر می‌شوند. باید
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به خوبی اجرایی کنیم و در رویکرد سیاسی
باید گفتمان امروز کشور به گفتمان تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه نباید وارد دعواهای سیاسی شویم، تصریح کرد: اداره کشور
نیازمند تشکیل یک تیم کارآمد است، به گونه‌ای که باید به شکل تیمی با
یکدیگر فعالیت‌هایمان را آغاز کنیم.

**گفتمان کشور باید به سمت اقتصاد مقاومتی سوق یابد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: نباید یکدیگر را تخطئه کنیم و باید
گفتمان کشور به سمت تحقق اقتصاد مقاومتی پیش برود. اقتصاد مقاومتی بخشی از
زندگی امروز قوای مقننه، مجریه، قضاییه، بخش خصوصی، نهاد‌ها و سازمان‌های
دولتی و نیمه دولتی نیست، بلکه باید همه زندگی این سازمان‌ها و ارگان‌ها
باشد.

جلالی با اشاره به اینکه باید در عرصه سیاست گام‌های اساسی برداشته شود،
گفت: نباید گفتمان‌مان را به سمت خشونت، نزاع و دعوا پیش ببریم. در حوزه
سیاست خارجی باید گفتمان خود را در راستای اقتصاد مقاومتی تنظیم کنیم، به
گونه‌ای که باید تعریف مشخصی از رابطه خود با جهان خارج داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در عرصه فرهنگی سالیان سال است که شعارهای متعددی همچون
وجدان کاری، انضباط اجتماعی، پرکاری و قانونمداری مطرح شده است، تصریح کرد:
گفتمان قوه قضائیه باید منطبق با سیاست اقتصاد مقاومتی باشد، زیرا قوه
قضائیه اصلی‌ترین مسئول نظارت بر حسن اجرای قانون و پیشگیری از وقوع جرم در
جامعه به حساب می‌آید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مسئولیت‌های دستگاه قضایی را مهم دانست و گفت:
باید اعتماد بخش خصوصی را جلب کرد، زیرا بخش خصوصی نسبت به مجموعه اقتصادی
کشور اعتماد ندارد. بخش خصوصی امروزه بالغ و توانمند شده است و براساس
سیاست‌های کلی اصل 44، باید امور را به مردم واگذار کرد همچنین نباید
سیاست‌های آنی و خلق‌الساعه باشند و مقررات و قوانین کشور نباید به سرعت
تغییر پیدا کند.

**در اجرای برنامه‌های اقتصادی شتاب‌زده عمل نکنیم

جلالی با تاکید بر اینکه در بحث اقتصاد مقاومتی باید مراقب بود تا دچار
شتاب و تعجیل نشویم، افزود: امروزه حجم نقدینگی کشور بسیار بالا است به
گونه‌ای که باید این نقدینگی در اقتصاد مقاومتی به سمت تولید هدایت شود.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه مجلس چه اقداماتی را در راستای
اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام داده است، اظهار داشت: مقام معظم
رهبری روز چهارشنبه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ فرمودند، به
گونه‌ای که در روز پنجشنبه رئیس مجلس این موضوع را به ما امر کردند و در
‌‌نهایت در روز شنبه جلسه‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تشکیل دبیرخانه‌ای در مرکز
پژوهش‌های مجلس گفت: این دبیرخانه موظف است تا کار‌ها و اقدامات اساسی را
انجام دهد و از هفته گذشته تاکنون جلسات متعددی را در خصوص سیاست اقتصاد
مقاومتی برگزار کرده‌ایم. مرکز پژوهش‌های مجلس باید خدمات خود را به
نمایندگان و مجموعه دستگاه‌های قانونگذاری ارائه کند به گونه‌ای که اولین
گزارش خود را به ریاست مجلس ارائه داده‌ایم، به گونه‌ای که در این گزارش
بندهای مختلفی را پیرامون فرامین رهبری دسته بندی کرده‌ایم.

**نقشه راه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی سال آینده ارائه می‌شود

جلالی ادامه داد: پیش نیازهای کار را خدمت رئیس مجلس طی نامه‌ای ارسال
کرده‌ایم ولی باید ساز و کارهای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی را به درستی
تعریف و تبیین کنیم ضمن اینکه تا آخر اسفند خطوط اصلی اجرای سیاست اقتصاد
مقاومتی مشخص خواهد شد و انشاءالله در فروردین ماه جلسه‌ای را با حضور رئیس
مجلس، روسای کمیسیون‌های تخصصی و هیئت رئیسه برگزار خواهیم کرد به گونه‌ای
که در آنجا نقشه راه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را ارائه خواهیم داد.

وی گفت: برخی از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی نیازمند قانونگذاری است و
برخی از بند‌ها نیازمند لغو قوانین مزاحم و دست و پا گیر است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه 107 سال از عمر دستگاه
قانونگذاری کشور می‌گذرد، اظهار داشت: دستگاه تقنین یکی از پرکار‌ترین
دستگاه‌های کشور به حساب می‌آید، به گونه‌ای که پس از انقلاب اسلامی جلسات
متعددی برگزار شده است و تمامی قوانین وضع شده نمی‌توانند رافع مشکلات
موجود باشد لذا باید به ملاحظه قوانین بپردازیم و ببینیم که کدامیک از
بندهای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیازمند قانونگذاری هستند.

جلالی با تأکید بر اینکه باید به شناسایی قوانین زائد و مانع بپردازیم،
ادامه داد: همه کمیسیون‌های مجلس درگیر بحث اقتصاد مقاومتی شده‌اند و برخی
از بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی نیازمند اعمال نظارت بیشتر است و باید
جلسات مشترکی میان دولت و مجلس برای رسیدن به اهداف مورد نظر برگزار شود.

وی ادامه داد: باید میان مجلس و دولت همکاری وسیعی صورت گیرد و دولت باید
در این امر کمک رسان مجلس باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس تنها دستگاه کار‌شناسی
مجلس به حساب می‌آید و دولت دارای دستگاه بزرگ و عریض و طویلی است که از
قابلیت‌های بسیار وسیعی برخوردار است.

** وحدت و همگرایی میان قوا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: وحدت و همگرایی باید میان قوا برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد.

جلالی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه مجلس چه ساز و کارهای عملیاتی
را برای تعامل و همگرایی بیشتر با سایر قوا در نظر گرفته است، اظهار داشت:
همگرایی نباید تنها در لبخند زدن و تعریف کردن یکدیگر باشد، بلکه باید
همکاری عملیاتی میان مسئولین وجود داشته باشد و دولت و مجلس باید
اولویت‌های خود را تعیین کنند لذا اگر همکاری براساس کار صورت گیرد، سبب
دوام امور خواهد شد.

وی گفت: دولت از شانس بسیار خوبی برخوردار است، زیرا در اول راه سهم
مشترکی برای مسائل و مشکلات کشور میان دولت و مجلس به وجود آمده است و باید
در مسیر تعامل حرکت کنیم چراکه بسیاری از مشکلات کشور به نظام پولی و
بانکی بر می‌گردد، به گونه‌ای که باید دولت و مجلس در این راستا اقدامات
خوبی را انجام دهند، پس باید دست به دست هم داد و در راستای حل مشکلات اصلی
کشور قدم بگذاریم.

**باید نظام بودجه ریزی اصلاح شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه باید نظام بودجه ریزی کشور
مورد اصلاح قرار بگیرد، گفت: باید کارگروه مشترکی میان مجلس و دولت برای
برطرف کردن مسائل و مشکلات نظام و بودجه ریزی تشکیل شود و دولت و مجلس
نباید به دنبال عوام گرایی باشند. متاسفانه در بخش‌هایی از اقتصاد کشور
عوام گرایی وجود دارد، این در حالی است که باید به شکل واقعی و براساس
مصلحت عمل کنیم.

جلالی تصریح کرد: باید کارگروه مشترکی میان مجلس و دولت به صورت مستمر
تشکیل شود.در مرکز پژوهش‌ها برای تشکیل این کارگروه درخواست‌های متعددی
صورت گرفت تا مسائل اصلی کشور مورد حل و فصل قرار بگیرد و همگرایی باید
براساس کار و تلاش صورت گیرد چراکه اگر همگرایی وجود داشته باشد، در این
صورت می‌توانیم به خوبی در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه اقتصاد
مقاومتی تا چه حد به اقتصاد بدون نفت کمک خواهد کرد، گفت: نباید به خام
فروشی نفت بپردازیم، زیرا این مسئله به شدت مورد تاکید مقام معظم رهبری
بوده است.

جلالی با اشاره به اینکه باید از نفت و گاز به خوبی استفاده کنیم، افزود:
در بحث مالیات باید تلاش‌های بسیار خوبی میان مجلس و دولت صورت گیرد. مجلس
مشغول بررسی لایحه دولت است و امیدوارم در این بخش گام‌های اساسی برداشته
شودو باید به قابلیت‌های درونی اقتصاد کشور توجه کنیم. متاسفانه شاکله
حکومت براساس نفت تشکیل شده است.

وی در خصوص خودکفایی در بخش کشاورزی افزود: باید در حوزه کشاورزی به
خودکفایی برسیم متاسفانه در بخش کشاورزی اقدامات خوبی صورت نگرفته است و
باید قیمت گندم را افزایش دهیم، تا دیگر دستانمان را برای خرید گندم دراز
نکنیم همچنین حدود 120هزار میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی مصرف
می‌شود، پس باید گفت بخش زیادی از آب در حال از بین رفتن است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه بخشی از آب از مرز‌ها خارج
می‌شود، افزود: باید اقدام به مهار آب کرد. میزان زمین زراعتی کشاورزان 38
میلیون هکتار است که از این میزان حدود 18 میلیون هکتار را کشاورزان
استفاده می‌کنند همچنین باید راندمان استفاده از آب را افزایش دهیم  و
بتوانیم راندمان آب را به جای 30 درصد به 60 درصد برسانیم.

جلالی ادامه داد: باید محصولات باغی و کشاورزی را 100 درصد در بخش آبی
افزایش دهیم و نباید مسائل اصلی کشور را فرعی و مسائل فرعی را اصلی کرد.
متاسفانه در این مسیر قرار گرفته‌ایم و از کارهای اصلی غافل شده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه باید کشاورز و کشاورزی را مورد تقویت قرار دهیم،
اظهارداشت: باید آب‌ها را به سمت زمین‌های کشاورزی سوق دهیم و باید به سمت
صادرات محصولات غیر نفتی حرکت کنیم و تولیدات داخلی را مورد تقویت قرار
دهیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه تولیدات داخلی شامل صنعت، معدن و
کشاورزی می‌شود، تصریح کرد: باید از فرصت‌ها به خوبی استفاده کنیم و
تهدیدات را به فرصت مبدل سازیم، زیرا در کشور ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار
خوبی از فرصت وجود دارد و باید اقتصاد کشور در شرایط موجود نجات دهیم البته
اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست، و باید از شرایط موجود برای شکوفایی
اقتصاد کمک بگیریم.

** اقتصاد مقاومتی مقدمه‌ای برای حماسه اقتصادی است

جلالی با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی مقدمه‌ای برای رسیدن به حماسه
اقتصادی است، اظهار داشت: باید تولیدات ملی مورد حمایت قرار بگیرد.

وی در خصوص برنامه‌های مجلس برای حمایت از تولید گفت: باید ذهنیت‌ها را به
سمت تولید ملی سوق دهیم، این در حالی است که در مرحله اول هدفمند شدن
یارانه‌ها متاسفانه در زمینه تولید تخلف صورت گرفت. دولت در طول چند سال
هدفمندی یارانه‌ها 90 هزار میلیارد تومان از افزایش قیمت‌ها درآمد کسب کرد و
130 هزار میلیارد تومان پول به مردم توزیع شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: باید 45 هزار میلیارد تومان به
خانوار‌ها تعلق می‌گرفت تا مابقی 90 هزار میلیارد تومان سهم بخش تولید
می‌شد و باید اقتصاد مبتنی بر تولید را تقویت کنیم.