شورای نگهبان ۴ ایراد جدید از بودجه گرفت

شورای نگهبان در نامه‌ای به مجلس، ۴ ایراد جدید به بودجه سال آینده کل کشور گرفت.به گزارش تسنیم، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۳ با اشاره به ایرادات جدید شورای نگهبان به قانون مصوبه بودجه ۹۳ توسط مجلس گفت: حدود یک ساعت پیش، ۴ ایراد جدید شورای نگهبان به بودجه ۹۳ طی نامه‌ای به مجلس ارائه شد.وی افزود: براساس این ایرادات شورای نگهبان نسبت به بند الحاقی ۲ تبصره ۹ بودجه ۹۳ درباره آموزش بهورزان که بر این اساس مجلس مصوب کرده بود که آموزش بهورزان در سابقه کاری آنها منظور شود، شورای نگهبان به آن ایراد گرفته و گفته که باید این موضوع به صورت قانون دائمی باشد و نباید در قانون بودجه گنجانده شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق تاکید کرد: در بخش دیگری از ایردات شورای نگهبان نسبت به بودجه ۹۳ در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۱ این مصوبه، بیمه زنان خانه‌دار مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفته و این شورا اعلام کرده که براساس اصل ۵۲ قانون اساسی این موضوع هم نیاز به قانون دائمی دارد.کاتب در ادامه اظهار داشت: ایراد شورای نگهبان به تبصره الحاقی ۱۲ و ۱۳که به ترتیب شامل قبول اسناد کشاورزان از سوی بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات و نیز درباره اینکه مشمولیت کارفرمایان برای بیمه کارگران که مجلس مصوب کرده بود که کارفرمایان نیز مانند کارگران شامل بیمه کارگری شوند، این بندهای الحاقی نیز براساس بند ۵۲ قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و اعلام شده که باید این بندهای الحاقی نیز به صورت قانون دائمی باشد.وی در پایان خاطرنشان کرد: اولین جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در روز یکشنبه از ساعت ۷ صبح برای بررسی ایرادات جدید شورای نگهابن تشکیل می‌شود. همچنین قرار است پس از بررسی ایردات آنها در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس بررسی شود.