درخواست جهانگیری از شهروندان تهرانی

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در صفحه فیسبوک شخصی خود با اشاره به جلسه شورای اداری استان تهران که قرار است هفته آینده در آن شرکت کند، از دوستان خود در خصوص موضوعات مربوط به این جلسه نظرخواهی کرده است.متن یادداشت اسحاق جهانگیری در صفحه شخصی فیسبوک به این شرح است:دوستان سلامبا پوزش از غیبت نسبتا طولانی و با یادآوری اینکه علیرغم همه گرفتاری های کاری، مطالب شما را خوانده ام و تا آنجا که مقدورات اجازه می دهد، در خصوص مواردی که نفع عمومی در آن است اقدام نموده ام، به دنبال بهانه ای بودم تا با شما صحبت کنم.هفته آینده قرار است در شورای اداری استان تهران شرکت کنم. فکر کردم با طرح موضوع، نظرات شما دوستان را داشته باشم. هرچند که درباره مشکلات عمومی تهران از جمله ترافیک، هوای پاک، وسائل حمل و نقل عمومی و ساماندهی مشاغل و … زیاد صحبت شده است ولی طرح موضوع با شما هم شاید زوایای جدیدی را به روی من بگشاید و از این بابت این موضوع را اینجا مطرح کردم.چهارشنبه ای هم که گذشت، رئیس شورای شهر تهران، استاندار و شهردار تهران مهمان ما در دولت بودند و مسائل و مشکلات شهر تهران و کلانشهرها مطرح شد و دولت نیز کمیسیون خاصی را مسئول رسیدگی به مشکلات تهران و کلانشهرها نمود تا ضمن بررسی مشکلات، راهکارها را ارائه دهند.امیدوارم که در دوران دولت تدبیر و امید، با کمک عموم مردم، مشکلات کلیدی کلانشهرها، به ویژه مشکلات شهر تهران یک به یک به سوی حل شدن پیش برود.