جزئیات پرداخت عيدی بازنشستگان سال 92

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت : عیدی کارگرانی که در یکی از ماههای سال 92 بازنشسته شدند به نسبت ماههای دریافت مستمری پرداخت می شود.سید تقی نوربخش در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر پرداخت عیدی مربوط به ماههای قبل از بازنشستگی را برعهده کارفرمایان دانست و افزود: برای مثال کارگری که از پنج ماه پیش مستمری دریافت می کند به ازای ماههای بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی عیدی می گیرد .وی تاکید کرد : کارگران برای دریافت عیدی ماه های قبل باید به واحد کارگاهی خود مراجعه کنند.نوربخش گفت : در صورتی که کارفرمایان درخصوص پرداخت عیدی این گروه از کارگران اقدام نکنند برابر قانون با آنان برخورد می شود.وی به چگونگی پرداخت عیدی بازماندگان زیرپوشش سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و افزود :این سازمان براساس قانون موظف است به نسبت تعداد بازماندگان هر خانواده عیدی را پرداخت کند .مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تعداد بازماندگان را 200 هزار نفر برشمرد و گفت : همچنین عیدی این گروه از افراد زیرپوشش بر اساس ماههایی است که حق بازماندگی را دریافت کرده اند.