جای خالی پس‌انداز در دخل و خرج خانواده ایرانی

گزارش‌های رسمی دخل و خرج نشان می‌دهد که شهروندان ایرانی همچنان درآمد مازادی برای پس‌انداز ماهانه ندارند.  به گزارش خبرآنلاین، بررسی‌ها نشان می‌دهد که هزینه سینما، تئاتر، کنسرت موسیقی و … یک خانواده طبقه متوسط در ماه حدود 46 هزار تومان است. البته خانواده‌ای وجود دارد از طبقه متوسط که شاید ماهی بیش از 150 هزار تومان هزینه فرهنگی‌اش باشد اما این خانواده بر پایه الگوی بانک مرکزی یک نمونه عمومی محسوب نمی‌شود.  اما در میان هزینه‌های ماهانه یک خانواده شهری، دو هزینه از سایر هزینه‌ها پررنگ‌تر است: «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن». مسکن، حدود 30 درصد هزینه‌های ماهانه درآمد را در بر می‌گیرد. یعنی از درآمد یک خانواده طبقه متوسط، حدود 460 هزار تومان. آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که 22 درصد مردم ایران اجاره‌نشین و 64 درصد صاحب ملک هستند. سایرین نیز در انواع دیگر مسکن مانند سازمانی، همراه با والدین و نمونه‌های رایگان زندگی می‌کنند.  اما درباره خوراکی نیز درصد بالایی دیده می‌شود؛ حدود 25 درصد. به این ترتیب 382 هزار تومان از درآمد ماهانه یک خانواده صرف خوردن می‌شود.  همچنین هزینه تحصیل در ماه 2 درصد عنوان شده است؛ به عبارتی 30 هزار تومان در ماه. اما اگر فرزند یک خانواده در دانشگاه آزاد تحصیل کند هزینه ماهانه تحصیلی‌اش حداقل چند برابر این رقم است. در نتیجه این عدد برای یک خانواده که فرزندی در دانشگاهی غیر دولتی دارد، منطقی به نظر نمی‌رسد.  اما هزینه حمل و نقل ماهانه حدود 12 درصد اعلام شده است. بنابراین 183 هزار تومان در ماه هزینه حمل و نقل می‌شود. هزینه رستوران رفتن طبقه متوسط نیز حدود 2.2 درصد تعیین شده است. 40 هزار تومان در ماه که باز هم ممکن است برای بسیاری از خانواده‌ها متفاوت باشد. شاید خانواده ای از طبقه متوسط در ماه بیش از 100 هزار تومان هزینه رستوران کند. البته آمارهای بانک مرکزی تایید می‌کند که دهک اول و دوم درآمدی، سالیانه 80 هزار تومان و دهک دهم سالیانه بیش از یک میلیون تومان هزینه رستوران و فست‌فود می‌کند.  در آمارهای بانک مرکزی «کالاها و خدمات متفرقه» با سهم 8 درصد هزینه ماهانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد. به عبارتی 122 هزار تومان در ماه هزینه این بخش می‌شود.  در بودجه خانوار برای «ارتباطات» نیز کمی بیش از 2 درصد در نظر گرفته شده است؛ یعنی 35 هزار تومان در ماه. «بهداشت و درمان» 5 درصد یا 76 هزار تومان از درآمد طبقه متوسط. «لوازم و موارد مورد استفاده در خانه» نزدیک به 5 درصد یا 70 هزار تومان و در نهایت یکی از مهم‌ترین موارد «پوشاک و کفش» با عددی نزدیک به 5 درصد است که می‌شود 70 هزار تومان.  براین اساس جمع هزینه‌های خانوار در ماه به عدد یک میلیون و 514 هزار تومان می‌رسد و گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان پس‌انداز خانوارهای ایرانی منفی شده است.