توزیع سبد کالای دوم در انتظار اعتبار

یک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری گفت: توزیع سبد دوم کالا در انتظار تخصیص اعتبار است.یک مقام مسئول در معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: به خاطر افزایش جامعه هدف مشمول سبد اول کالایی بودجه تخصیص یافته شده برای سبد دوم کاهش یافته است و در حال حاضر توزیع سبد دوم کالایی منوط به تخصیص اعتبار جدید از سوی دولت است.این مقام مسئول گفت: اگر در روزهای باقیمانده دولت تخصیص اعتبار جدیدی برای سبد کالایی نداشته باشد به احتمال زیاد سبد دوم به سال 93 موکول می‌شود.پیش از این یک مقام مسئول در وزارت صنعت به فارس گفته بود اعتبار صورت گرفته برای سبد کالایی در توزیع سبد اول به پایان رسیده است و توزیع سبد دوم نیازمند بودجه جدید است.به گزارش فارس، در مصوبه هیأت وزیران برای توزیع دو سبد کالایی در بهمن ماه و اسفند ماه سال 92، 1500 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.اگر ارزش هر سبد را همانطور که مسئولان وزارت صنعت اعلام کرده‌اند 81 هزار و 500 تومان در نظر بگیریم در حدود 18 میلیون سرپرست خانوار می‌توانند سبد کالا دریافت کنند لذا با افزایش جامعه هدف، مشمولان سبد کالایی اول تا 15 میلیون نفر به برآورد می‌شوند که برای توزیع سبد دوم دولت باید مصوبه جدیدی داشته و تخصیص اعتبار جدیدی در نظر بگیرد.