احتمال انتشار نتایج مذاکرات تا پایان امشب

یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که امشب مطالبی مختصر از توافقات ایران و 1+5 در مذاکرات وین منتشر شود.به گزارش فارس، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که امشب مطالبی مختصر از توافقات ایران و 1+5 در مذاکرات وین منتشر شود.دیدارهای مقامات سیاسی ایران و 1+5 سراسر امروز جریان داشته است.