آیا دین اسلام نسخ شده است؟

بعضی از فرقه‌های نوپدید تلاش می‌کنند برای تضعیف دین اسلام از آیات قرآن و روایات اسلامی استفاده کنند؛ مثلاً رهبران فرقه بهائیت تلاش می‌کنند با استفاده‌ی گزینشی از آیات قرآن و حذف کردن صدر و ذیل (پس و پیش) هر آیه، مسایلی را علیه دین اسلام طرح کنند. در بسیاری از شبهات طراحی شده دیده می شود که حتی ترجمه‌ی آیات قرآن نیز تغییر یافته و تحریف شده و درباره‌ی شأن نزول آیات امانت و صداقت رعایت نمی‌شود. با وجود این پس از شنیدن برنامه‎‌‌ی «انکار» تصدیق می‌کنید که نویسندگان این قبیل مطالب که به قصد فریب‌دادن مخاطبان‌شان به قرآن و اسلام نسبت‌های خلاف واقع می‌دهند، در ادعای خود صادق نیستند.تولیدکنندگان برنامه‌ی «انکار» با رعایت اصل اخلاق و انصاف و برای پاسخ‌گویی به این نقدها، ابتدا متن شبهات را خوانده و به آن پاسخ داده‌اند. دانلود